12.09. THE GHOST WOLVES @ Nürtingen - Silberburg

06.10. PISS TEST + KUBALLA @ Nürtingen - Silberburg

15.10. MASSGRAVE + CLUSTER BOMB UNIT @ Epplehaus Tübingen

30.10. P.R.O.B.L.E.M.S + MOTÖRPUSSY + KONTATTO @ Stuttgart - Keller Klub

17.11. MALIGNANT TUMOUR + BASTARD ROYALTY + IRONGATES @ Stuttgart - JH West